Продължете към съдържанието

02345Борбата с плевелите в личното стопанство трябва да се даде предимство на предпазните мерки(използване на чист посевен материал, употреба на правилно приготвен оборски тор, очистване на поливните води, каналите и други) и мерките за потискане на плевелите(спазване на оптималните срокове за сеитба, отглеждане на културите на висок агрофон – системно торене, напояване, окопаване, редуване на културите и други.) От агротехническите средства за борба с плевелите решаващо значение имат директните методи за унищожаване на плевелите – основната, предсеитбената и вегетационните обработки на почвата, плевенето и окосяването.

Наред с основните методи за борба с плевелите, в практиката все по-широко приложение намира и химичния метод. Той се основава на използуването на химични вещества(хербициди) за унищожаване на плевелите. Към употребата на даден хербицид в личното стопанство трябва да се прибягва само при недостиг на работна ръка и при някои култури, отглеждани като краткотрайна монокултура (царевица, пшеница и други), или при култури, които силно страдат от заплевеляване в началните фази на развитието си(късни плоски и зеленчукови култури).

При неправилна употреба, хербицидите може да нанесат поражения на чувствителни към тях култури, което налага да се познават техните основни свойства и начините на употребата им, затова тук се дава кратка характеристика на по-широко застъпените в личното стопанство хербициди. Дозите се дават в грамове препарат на декар.

– Арезин – унищожава добре бялата куча лобода, синапа, дивата ряпа, подрумничето, великденчето, звездицата, росопаса и др. Прилага се в зависимост от културата в следните дози: полски фасул – 300-400 грама, леща и нахут – 150-200 грама, грах – 300 грама, моркови и картофи – 200-300 грама. Може да се използва и в лозята и в овощните градини. Внася се веднага след сеитбата или засаждането.

– Балан – концентрирана емулсия с 20 процента активно вещество. Унищожава едногодишни житни и много двусемеделни плевели. Използва се при млада люцерна, тютюн, фъстъци, тикви и тиквички в дози 100-150 грама. Внася се при сеитба на културата или непосредствено след нея при добра влажност на почвата.

Девринол – Намокрим прах с 50 процента активно вещество. Унищожава доста едногодишни житни и двусемеделни плевели. Използва се в дози 200-400 грама при доматите, пипера и патладжана. При слънчогледа се прилага в дози 200-300 грама, а при овощните насаждения – 800 грама.

Освен гореспоменатите препарати има още много други, които биха Ви помогнали в борбата с плевелите, като Димид, Дикотекс, Дуал, Зенкор, Ласо, Паторан, Планавин, Прометрин и други.