Продължете към съдържанието

02345В зависимост от обработката на използваните за зидариите камъни, те се делят на зидарии от необработени камъни, зидарии от полуобработени камъни и зидарии от обработени камъни. В днешния материал ще обърнем внимание на зидариите от необработени камъни.
Зидарии от необработени камъни
Към тях спадат зидариите от облени и ломени камъни.
–    Зидария от обли камъни – Овалната форма на камъните трудно се включва в очертанията на зида. Поради широкото им разпространени и лесно добиване те са намерили широко приложение в нашата национална архитектура. Силно декоративното въздействие, както и подчертаният народностен характер на тази зидария налагат използването й в случаите, когато се търси връзка с националното архитектурно наследство. Овалната форма на камъните изисква използването на каменни клинове, които заедно с разтвора осигуряват стабилността на зидарията. Каменните зидарии от обли камъни се стабилизират чрез вграждането на по-едри камъни в ъглите на лицевата част, чрез изравнителна тухлена зидария или дървени „сантрачи“, разположени на 90-120 см един от друг.
–    Зидария от ломени камъни – Ломените камъни нямат правилни паралелепипедни форми, но имат сравнително по-големи и по-равни плоскости, които улесняват вграждането им в зидарията. В ъглите се поставят по-големи и по-правилно оформени блокове. И при тази зидария поради неправилните форми на камъните се налага да се правят през 1,00 – 1,50 метра хоризонтални редове от подбрани камъни. Минималната дебелина на зидариите от необработени камъни, е 50 см.
–    Зидарии от полуобработени камъни – Към тях спадат зидарията от цепени камъни, циклопната зидария и глиз-зидарията.
–    Зидария от цепени камъни – Цепените камъни имат сравнително правилни паралелепипедни форми без равни повърхности. При зидането се очукват допълнително и пригаждат към леглото. Тъй като височината и ширината на отделните блокчета, е различна, зидарията от цепени камъни се прави по два начина: чрез подбиране на хоризонтални поредици от камъни с еднаква височина и различна дължина и чрез комбиниране на камъни с различни височини и дължини с оглед правилата за зидане и декоративното въздействие. При тези комбинации трябва да преобладават хоризонталните фуги, за да се стабилизира зидарията.