Продължете към съдържанието

Съществува една главна категория строителни скелета – това са надвиснали или така наречените подвесни платформи. Надвисналите скелета се явяват един вид работна платформа, поставена на стоманени въжета или на монтирани арматурни тръби, висящи на върха. Подвесните платформи също са работни платформи или люлки, поставени на стоманени въжета, които могат да се повдигат или спускат. Те често са в комплекта с ремонтно оборудване и други помощни материали, а понякога са част от отделни строителни материали и изделия.

На практика зданието или съоръжението трябва да е в състояние да издържи натоварването, които са окачени или са подвесни платформи, а люлката и платформата трябва да бъде много надеждна и здрава, за да издържи проектираното натоварване при подема на хора, механизми и материали, без да съществува падане „зад борда“ чрез поставяне на нужните ограждения. В случаи на използване на подвесна платформа на барабанна лебедка трябва да се поставят три колелца на подемния механизъм и то, когато платформата се намира на най-ниската точка. В тези случаи, когато по причина на неизправност на въжетата е невъзможно да се предотврати падането на подвесната платформа, работниците да длъжни да бъдат обезопасени с колани за тяхната безопасност, които да са привързани към надеждна опора на зданието. Тези, които използват в работата си такива платформи, трябва да преминат нужното обучение и нужният опит.

При използването на висящи или подвесни платформи главната опасност се състои в това, че може да не издържат строителните скелета, дори да се разруши подвесната система от стоманени въжета и тръби, на които виси платформата. Неизправността с подвесните строителни скелета води до нещастни случаи с многочислени жертви и представлява опасност и за околните.

Всички типове строителни скелета и допълнителни стълби трябва да се проверяват от компетентни работници, поне един път в седмицата и всеки път след лошо време, което може да предизвика тяхната повреда. Забранено е използването в процес на работа счупени стълби или стъпенки. Тези, които сглобяват или разглобяват строителните скелета, трябва задължително да преминат специализиран курс на обучение и да придобият опит при тяхното използване при събаряне на сгради, за да гарантират собствената си безопасност, така и безопасността за околните. Поставянето на строителни скелета на сградата за събаряне се осъществява от няколко души. При определената задача, за която ще се ползва скелето професионалните работници могат да изменят ако се наложи конструкцията на строителното скеле или да махнат някои части от него, за да облекчат своята работа, като трябва да внимават да не възникнат, не опасности за околните. Важно е, да се координират усилията по охрана на труда и техниката за безопасност на работната площадка.

Движимо ремонтно оборудване

При провеждането на някои видове работа, както и в хода разрушаване, така и в хода на ремонт на здание и оборудване е, възможно да се използват движими ремонтни оборудвания, като строителни скелета. Свободният достъп под козирката на фабричния покрив, където се провеждат ремонтните работи по обшивката на покрива или достъпа до външната страна на няколко прозореца в зданието могат да бъдат повече от надеждни и скъпи, отколкото цялото съоръжение. Движимото ремонтно оборудване постъпва на работната площадка в различни форми, например, във вид на  платформа с хидравлични въжета, които могат да се вдигат и снемат по вертикала или да работят като раздвижени хидравлични шарнирни конзоли застопорени на края на външната опора. Безопасното използване на движимото ремонтно оборудване изисква спазване на техническите условия при неговата експлоатация.

Движимото ремонтно оборудване изисква устойчива опора на ниво нулева отметка. Възможна е платформа с външно укрепване от конзолен тип, за да не може съоръжението да се събори. Работниците на такива платформи трябва да имат достъп до панела за управление. Работниците са длъжни да премината курс по обучение по техника на безопасност на такова оборудване. Ако движимото ремонтно оборудване правилно функционира, то може да ви осигури надежден достъп към трудно достъпни места, а именно: в самото начало на подема на стоманената конструкция или за доставка на монтажни стоманени конструкции в местата на стиковка на колоните и гредите.

Монтаж на стоманена конструкция

За съоръжения монтирани на части от зданието и обекти на гражданското строителство често се изисква да се поставят стоманени рамки, тежащи понякога много килограми. Отговорността за техниката на безопасност при монтажа на допълнителни стоманени конструкции е изложена, в ръководството на монтажниците тяхната трудна работа  може да се облекчи от инженери — проектанти на стоманени конструкции. Инженерите — проектанти трябва да гарантират, че образците на болтовете отвори са прости и могат да влязат без особено затруднение. Образците на съединения на болтовете отвори трябва да бъдат унифицирани дотолкова, колкото е възможно по отношение на конструкцията на цялата рамка. Когато монтажниците на стоманени конструкции поставят крепежни болтове е нужно да имат опора или поставка, за да не може в края на гредата да възникне усукващ момент. По правило проекта трябва да гарантира, че поставянето на рамка върху зданието ще започне с монтаж на вътрешна стълба между етажите, за да може монтажниците на стоманена конструкция повече да разчитат на допълнителната стълбица и изнесените укрепления от конзолен тип.

Освен това, проекта трябва да е съобразен с това: отворите в колонните трябва да се пробиват в тези места, където това се изисква. Това ще позволи своевременно да се поставят стоманени въжета, към които по-късно ще бъдат прикрепени ремъци за безопасност, опасващи монтажниците към стоманената конструкция. Целта трябва да се състои в това, да се съкрати времето за пряка зависимост на монтажната стоманена конструкция от канатите и ремъците за безопасност, както и допълнителната стълба. Ако стоманената рамка остане открита и етажите няма да се досаборят в момента, тогава на различни производствени нива следва да се притегнат предпазните мрежи за безопасност. Монтирането на конструкция от стоманени рамки е трудоемък и сложен процес.

Разрушаване на покрив

Въпреки, че демонтажа на покрива е важен момент и опасен етап в работата по събарянето на зданието. Покривите биват плоски или скатни. Ако покрива е плосък, то главната опасност се състои в това, че хората или материалите могат да паднат от покрива от неговия край или от вътрешното покривно покритие. Плоските покриви трябва да се разхерметизират, както битума, така и хидроизолационните строителни материали. Всичките изисквания за събаряне на покривно покритие трябва да бъдат спазени, особено при използването на товаро подемни кранове, ако зданието е високо или има нужда да се свалят от покрива значително количество покривни материали. Битума е, нужно да се подгрее до почти течно състояние, за да се облекчи процеса по неговото отстраняване от повърхността. Това е, възможно, като на покрива се поставят газобалон за нагряване. Опасността от падане от плосък покрив може да бъде предотвратена, ако по неговия край се постави временно ограждение във формата на строително скеле.