Продължете към съдържанието

градски цветяЕдна от най-интересните видове английски градини е романтичната. Ето така наричаме ландшафтния дизайн, но той може да включва в себе си и няколко елемента на регулярен стил.

Не премените условия за това, да създадем ландшафтен дизайн в градината се явява наличието на участъци с много годишни дървета и пищни групи храсти. Така както ландшафтния дизайн се оказва подобрено копие на природата, то за английската градина се взима характерния за Англия тип ландшафт: обширно открито пространство от зелени пасбища с единични и украсени групи дървета.

Буйно обрасли липи, дъбове, брястове с не променени детайли. Посаждането им започва непосредствено от самия дом, като го скрива. Дърветата или групата от високи храсти могат да се промъкнат непосредствено до дома. Стените се «увиват» с глициния, която в нашия климат може да бъде заменена с бръшлян. А, така характерната за Английската градина увивна роза може да бъде добре развита по-южната стена на къщата. Всичко актуално за ландшафтния дизайн става чудесен участък от ландшафтното озеленяване и благоустройство на терена. Минало е вече времето, когато големината на Английската градина е според размера на къщата. Какво означава словосъчетанието „ландшафтен дизайн“? Ако се използва научната терминология, то ландшафтния дизайн е особен вид дейност, която е свързана с формирането на изкуствена среда на определен участък или в градина с активно използване на природните компоненти. С ландшафтния дизайн се формира комфортна и хармонична среда на обитаване на човека. Сферата на ландшафтния дизайн включва градинско и парково изкуство, озеленяване и благоустройство на даден терен, улица и път, градски центрове, промишлени райони, селско стопанствени предприятия, исторически ландшафт, охраняеми територии и др. Това съвсем не е проста работа, затова ландшафтния дизайн трябва да бъде изпълнен от професионалисти. За ландшафтния дизайн на градина са необходими специални знания и опит, ето затова собствениците трябва да се обърнат към специалисти.

Английска градинаПристъпване към ландшафтен дизайн и озеленяване на предпочитания обект, започва от участъка на къщата и завършва в парка или градината. Винаги трябва да помним, че всеки ландшафт като цяло и на неговите съставни части съдържа вътре в себе си не само скрити възможности, но и ограничения. Необходимо е не само да се идентифицират най-значителните художествени му качества, но също така да се вземат предвид и естествените процеси на ландшафта.