Продължете към съдържанието

02345В архитектурно отношение поради своите големи конструктивни възможности, рязко отличаващи се от тези на дървото и камъка, стоманобетонът поставя в съвсем нова светлина и проблемите за архитектурната естетика; той налага на архитекта да се приспособи към неговите специфични особености — до известна степен масивността на камъка и якостта на стоманата; дава големи възможности в архитектурно-естетично отношение за търсене на нови оригинални творения, които да отразяват неговата специфика, творения, освободени до голяма степен от белезите на сковаващите класически традиции.

В това отношение трябва да се отбележи, че все още стоманобетонните конструкции не се използуват достатъчно за непосредствено архитектурно-естетическо въздействие — конструкцията да бъде изявена и да дава своя характерен отпечатък върху архитектурата на сградата. Това особено важи за сгради с големи подпорни разстояния, като спортни зали, изложбени палати и др. Прилагането на оригинални стоманобетонни конструкции от видим бетон може да допринесе твърде много и за архитектурно-естетическото им въздействие.

Монолитните стоманобетонни конструкции са много устойчиви на хоризонтални сили от вятър и земетръс поради монолитното свързване на отделните елементи, пространственото им действие и взаимодействие с тухлената зидария.

Стоманобетонните конструкции притежават голяма дълготрайност. Бетонът предпазва стоманата от корозия, а якостта на бетона с течение на времето се увеличава.

Разходите по поддържането и ремонта на стоманобетонните конструкции са незначителни или почти никакви.

В сравнение с дървените и другите конструкции в стоманобетона няма дупки и празнини, както и среда за развитието на паразити от растителен и животински произход. Това предимство е особено ценно за жилищни, болнични и други сгради, при които е необходимо да се осигури много добра хигиеничност на помещенията.

Стоманобетонните конструкции са устойчиви на пожар. Това ценно качество на стоманобетона се дължи на бетона. Стоманата сама за себе си не е огнеустойчива и под непосредственото действие на огъня силно се деформира, което може да предизвика разрушаването й. Бетонът предпазва армировката от бързо нагряване до опасната за стоманата температура. Опитите са показали, че при температура 1000°С армировката се нагрява до 500—550° при де¬белина на защитния слой (покритието от бетон) 2,5 ст. При пожар се развива температура 800—1000°С. Мазилката увеличава допълнително сигурността на стоманобетонните конструкции срещу пожар.