Продължете към съдържанието

За къртене на стъпала или къртене на цели стълбища потърсете Кърти.БГ. Когато решите да си наемете фирма за изнасяне на стари мебели е добре да знаете че старите стъпала също може да влязат в употреба.

Едва ли много хора знаят, но има различни видове стълбища. Тяхният вид се определя от броя на рамената или според формата на стъпалата. Според броя на раменете те могат да бъдат еднораменни, двураменни, трираменни и двойнотрираменна, а според вида на стъпалата: прави, клинообразни или смесени. В тази статия ще обърнем малко по-голямо внимание на „раменните стълби”.

Нека първо Ви обясним какво означава термина „рамо”. Рамото се образува от няколко стъпала, които са разположение в непосредствена близост. Най-малко 3 стъпала са нужни, за да образуват едно рамо, като те не трябва да бъдат повече от 15-20. Широчината на рамото се определя спрямо трафика от хора, които ще ги използват. Колкото по-голям е той, толкова по-широко трябва да бъде направено. Минималната широчина е 1.20 см за сгради, които са високи не повече от 20 метра.

Еднораменните стълби заемат най-малко място от всички. Те могат да бъдат направени в различни варианти, като най-често срещани са свободно лежащите еднораменни стълби с клинообразни стъпала в началото и края на конструкцията. Еднораменните стълби са най-предпочитани за монтиране в малки сгради и къщи. Двураменните могат да се монтират под различен ъгъл под 90 или под 180 градуса. Като първият тип изисква повече пространство, докато 180-градусовата стълба се монтира най-лесно и е изключително удобна и практична. Трираменнта стълба изизксва по-голямо свободно пространство, тъй като рамената й лежат под 90 градуса спрямо една друга и заемат повече място. Поради тази причина трираменната стълба е по-скъпа от останалите два вида. Докато двойнотрираменните стълби имат средно рамо, което образува дълга площадка, от която продължават нови две рамена, които са поставени под 180 градуса спрямо средното рамо. Този тип стълби се използват в големи обществени помещения: музей, търговски центрове, бизнес центрове и др.