Продължете към съдържанието

Светът на растенията, е тясно свързан със света на насекомите. Някои насекоми са приятели на дърветата и тревите, а други – техни врагове. На ливадата, в гората или край блатото – навсякъде, където цъфтят треви, – около тях летят, подскачат или пълзят безброй пеперуди и пчели, бръмбари и гъсеници, мухи и мушички. Едни са привлечени от сладкия нектар или вкусния прашец на цветове, други в гъстака на листата търсят подслон, трети пък снасят по растенията яйчицата си и излюпилите се малки лаврички лакомо изяждат цветовете или листата им.

Светът, е устроен така, че слабото растение, завинаги закрепено към една точка на земята, само пасивно може да се отбранява от летящите и пълзящи врагове. Насекомите, хранещи се с растения, са така широко разпространени, че са известни на всички. А знаете ли, че има растения, които ядат насекоми?

По света има повече от 500 вида растения-хищници, за които месната храна, е така необходима, както и за хищните животни. Те, както и всички други представители на зеленото царство, притежават зелени листа, с помощта, на които при наличието на светлина си произвеждат храна от въглеродния двуокис и водата. Но корените на тези растения са малки и слаби, и обикновено растат върху бедна и безплодна почва, от която не могат да си набавят необходимите хранителни вещества. Именно поради тази причина, тези растения са принудени да се хранят с „месо”.

Ето и някои от най-популярните растения-хищници, за които може и да сте чували.

Мехурка

Тя се срещат над гладката повърхност на водоемите със застояла вода и представлява доста красиво цвете, което на пръв поглед едва ли бихте предположили, че, е хищник. На практика то, е лишено от корени и плава свободно във водата. Около нея обикновено има много зеленикави мехучера, които играят ролята на „уста”, които са познати още като „ловни мехурчета”. Чрез тях, тя успява да хване своите жервти – най-често това са микроскопични рачета, водни бълхи и други дребосъци. Хванатата плячка скоро умира от задушаване или глад, след което се разлага и всмуква от особените израстъци, които са разположени по вътрешните стени на мехурчето.

02345Сарацения

Може да бъде видяна в планинските гори на Северна и Южна Америка. Тя представлява красиво създание с огромни листа, които са завити във вид на тръбички, оцветени в пъстри, ярки и красиви цветове, които обаче не служат само за красота, но и за лов. Понякога те наподобяват надигаща се кобра, тъй като лежат и чакат своята жертва. Най-често плячка стават мравки, мухи и други дребни насекоми, които биват привлечени от сладкия сок на растението.