Продължете към съдържанието

02345Жилището не е подходяща среда за растенията. Това обаче не трябва да ви отчайва, защото чрез подходящ избор и редовни грижи пак може да се постигнат задоволителни резултати. Но преди всичко свикнете да разглеждате цветята не като дело на изкуството или като някакви изящни дребосъци, а като живи същества, различни едно от друго, каквито те са в действителност. Опознайте живота на всеки отделен вид и не третирайте всички цветя по еднакъв начин. Опознайте и условия¬та, при които те се развиват нормално, и се постарайте да ги наподобите в жилището.

Съществена особеност на растенията е растежът им да спира периодически, т.е., да навлизат в покой. През това време те реагират по различен начин: на едни от тях изсъхват всички надземни части, на други окапват само листата, а трети видимо не се променят. Покоят е естествено и необходимо явление. Той е свързан с годишните времена в родината на растенията и през него изискванията им се намаляват. Ако домакините не се съобразят с това тяхно състояние и продължават да ги поливат редовно и да ги държат на топло, получават се лоши резултати. И понеже повечето цветя почиват през зимата, тогава оплакванията от боледуващи цветя са най-чести.

Съставът на саксийната пръст се съобразява с някои особености на растенията, от които на първо място е кореновата им система. Когато корените са дебели (фикус, лян, аралия и др.), пръстта се прави по-тежка, т.е., слагат се повече градинска пръст и говежди тор; ако корените са нежни (бегония, узанбарска теменуга, глоксиния, калцеолария и др.), увеличават се листовката и пясъкът, а се намалява градинската пръст. За младите растения от всеки вид се приготвя по-лека пръст (с повече листовка и по-малко градинска пръст). Добре е почвената смес да се размеси 2—-3 седмици преди използуването й, за да се създаде единство между съставните й части, но тя не бива да се пази в сухо състояние години подред. В такъв случай пръстта изгубва едно важно свойство — живота си, т.е., микроорганизмите, които разлагат органичните торове и ги правят достъпни за растенията. Ако се наложи почвената смес да се държи дълго време, тя трябва да се навлажнява периодически.