бетонни смеси

Втърдяване на бетона

  • от

До определено развитие на процеса на втвърдяване бетонът трябва да се предпазва от вредни въздействия — атмосферни, химични, трептения и вибрации. Към вредните атмосферни въздействия… Прочетете повече »Втърдяване на бетона

Основни изисквания при добавките за бетон

  • от

Изискванията, на които трябва да отговаря дадена добавка както и методите за изпитване и контролиране на вредните примеси (захари, хлориди и др.) се посочват в… Прочетете повече »Основни изисквания при добавките за бетон