Продължете към съдържанието

видове бетон

Видим бетон

  • от

По-правилно ще бъде, ако се говори за видима бетонна повърхност, тъй като става въпрос за нейното използуване като архитектурен елемент в дадена сграда или инженерно… Прочетете повече »Видим бетон

Топлинна обработка на бетона

  • от

Топлинната обработка на бетона е сложен, многообхватен въпрос в технологията на бетона, на който са посветени много¬бройни изследвания и обемисти публикации. Тук ще се спрем… Прочетете повече »Топлинна обработка на бетона

Втърдяване на бетона

  • от

До определено развитие на процеса на втвърдяване бетонът трябва да се предпазва от вредни въздействия — атмосферни, химични, трептения и вибрации. Към вредните атмосферни въздействия… Прочетете повече »Втърдяване на бетона