изисквания към сградата

Основни елементи и изисквания към сградата

  • от

Сградата е съставена от голям брой различни по вид и предназначение елементи. Такива са например стенните и подовите конструкции, основите, покривните конструкции, стълбите, прозорците, вратите,… Прочетете повече »Основни елементи и изисквания към сградата