недостатъци на бетона

Недостатъци на стоманобетона

Най-големият недостатък на монолитните стоманобетонни конструкции е, че се изразходва значително количество дървен материал за кофражи скелета, което оскъпява строежите; особено сега, когато дървеният материал… Прочетете повече »Недостатъци на стоманобетона