Камион за извозване на стари мебели съвместно с Братан и момчетата за хамалски услуги подкрепят сдружение "Костови" за приемане на дарения в София

Подвижни работилници

Техническото обслужване и текущият ремонт на строителните машини е най-целесъобразно да се извършват на местоработата им — на строителния обект. Такава е практиката на обслужването и текущия ремонт и в нашата страна. Техническото...

Ремонтиране на строителни машини – време и разходи

Известно е, че разходът на труд за извършване на техническите обслужвания и ремонтите на строителните машини е много голям. По съветски данни например за обслужване и ремонти на един багер 3-651 по време на срока на служба...

Разходи за техническо обслужване и ремонт на машините

С развитието на механизацията на строително-монтажните работи и увеличаването на машинния парк в строителството придобиват важно значение въпросите, свързани с осъществяването на необходимите мерки за осигуряване на...