Продължете към съдържанието

огъване на бетона

Якост на стоманобетона

До границата на пропорционалност, която при „меките“ стомани е при напрежение около 2000—6000 к§/сш2 и относителни удължения около 0,10—0,30%, съществува линейна зависимост между напрежения и… Прочетете повече »Якост на стоманобетона