Камион за извозване на стари мебели съвместно с Братан и момчетата за хамалски услуги подкрепят сдружение "Костови" за приемане на дарения в София

Хищни растения

Светът на растенията, е тясно свързан със света на насекомите. Някои насекоми са приятели на дърветата и тревите, а други – техни врагове. На ливадата, в гората или край блатото – навсякъде, където цъфтят треви, – около...