стомана

Недостатъци на стоманобетона

Най-големият недостатък на монолитните стоманобетонни конструкции е, че се изразходва значително количество дървен материал за кофражи скелета, което оскъпява строежите; особено сега, когато дървеният материал… Прочетете повече »Недостатъци на стоманобетона

Предимства на стоманобетона

В архитектурно отношение поради своите големи конструктивни възможности, рязко отличаващи се от тези на дървото и камъка, стоманобетонът поставя в съвсем нова светлина и проблемите… Прочетете повече »Предимства на стоманобетона