Продължете към съдържанието

строителство

Конструктивни схеми

    Всички носещи конструкции на сградите, независимо от структурния им вид се характеризират с определена конфигурация и взаимно разположение на съставните части. Най-същественото от тези пространствено-геометрични… Прочетете повече »Конструктивни схеми

    Основни елементи и изисквания към сградата

      Сградата е съставена от голям брой различни по вид и предназначение елементи. Такива са например стенните и подовите конструкции, основите, покривните конструкции, стълбите, прозорците, вратите,… Прочетете повече »Основни елементи и изисквания към сградата