строителство

Изследване на строителна почва

  • от

Изследването на строителната почва трябва да се извърши още преди да започне проектирането, за да се установи нейната издръжливост и товароспособност. Сградата трябва да лежи… Прочетете повече »Изследване на строителна почва

Конструктивни схеми

  • от

Всички носещи конструкции на сградите, независимо от структурния им вид се характеризират с определена конфигурация и взаимно разположение на съставните части. Най-същественото от тези пространствено-геометрични… Прочетете повече »Конструктивни схеми

Основни елементи и изисквания към сградата

  • от

Сградата е съставена от голям брой различни по вид и предназначение елементи. Такива са например стенните и подовите конструкции, основите, покривните конструкции, стълбите, прозорците, вратите,… Прочетете повече »Основни елементи и изисквания към сградата