Камион за извозване на стари мебели съвместно с Братан и момчетата за хамалски услуги подкрепят сдружение "Костови" за приемане на дарения в София

Огнеупорен бетон

Огнеупорен е този бетон, който е способен да запази в определени граници своите физико-механични свойства при продължително въздействие на високи температури — над 200°С (БДС 12770— 75). В зависимост от степента на огнеупорност...

Тежък бетон

Съгласно с класификацията на бетона по обемна маса тежък бетон е този, чиято обемна маса е над 2500 кг/м3. Тежките бетони са предназначени за защита от радиоактивни въздействия. При използуване на атомната енергия за мирни...

Видим бетон

По-правилно ще бъде, ако се говори за видима бетонна повърхност, тъй като става въпрос за нейното използуване като архитектурен елемент в дадена сграда или инженерно съоръжение. Обикновено се говори, че видимият бетон е...

Топлинна обработка на бетона

Топлинната обработка на бетона е сложен, многообхватен въпрос в технологията на бетона, на който са посветени много¬бройни изследвания и обемисти публикации. Тук ще се спрем най-напред на въпроса, свързан с режима на топлинната...

Втърдяване на бетона

До определено развитие на процеса на втвърдяване бетонът трябва да се предпазва от вредни въздействия — атмосферни, химични, трептения и вибрации. Към вредните атмосферни въздействия се отнасят: всички температурни промени,...