Камион за извозване на стари мебели съвместно с Братан и момчетата за хамалски услуги подкрепят сдружение "Костови" за приемане на дарения в София

Мразоустойчивост на бетона

Мразоустойчивостта на бетона се установява по стандартен начин, който само условно характеризира това свойство на бетона. По-перспективен е вероятно безразрушителният метод за определяне на динамичния модул на линейна...

Основни изисквания при добавките за бетон

Изискванията, на които трябва да отговаря дадена добавка както и методите за изпитване и контролиране на вредните примеси (захари, хлориди и др.) се посочват в нормативните документи, които регламентират производството...

Вредни съставки за бетона

В групата на по-опасните вредни съставни части на  д. м.  се включват: сулфати и сулфити, съставни части, които влизат в реакция с алкалните окиси в цимента, и парчета глина. Действието на сулфитите и сулфатите (преизчислени...

Сцепление на бетона

Големината на сцеплението зависи от факторите, които определят Якостта на бетона. Сцеплението нараства с увеличаване количеството на цимента в бетона и намалява с увеличаване на водоциментовия фактор. С увеличаване на...

Недостатъци на стоманобетона

Най-големият недостатък на монолитните стоманобетонни конструкции е, че се изразходва значително количество дървен материал за кофражи скелета, което оскъпява строежите; особено сега, когато дървеният материал е дефицитен....