Продължете към съдържанието

Безопасност на труда

Безопасност и хигиената на труда и противопожарната безопасност

   Безопасност на труда препоръчано от Кърти.БГ ЕООД Система от мероприятия за безопасно извършване на строително-монтажните работи и изграждането на строителните обекти за следните дейности:  … Прочетете повече »Безопасност и хигиената на труда и противопожарната безопасност

  Начален инструктаж по безопасност на труда

   Целта на началния инструктаж е лицата, които постъпват на работа, да бъдат запознати с основните правила и изисквания по безопасност, хигиена на труда и противопожарна… Прочетете повече »Начален инструктаж по безопасност на труда

   Техническа безопасност на машини и съоръжения

    Всички технологични процеси, раб места, машини и съоръжения /М и С/ трябва да бъдат напълно обезопасени като не създават опасности и вредности застрашаващи пряко или… Прочетете повече »Техническа безопасност на машини и съоръжения