Безопасност на труда

Безопасност и хигиената на труда и противопожарната безопасност

  • от

 Безопасност на труда препоръчано от Кърти.БГ ЕООД Система от мероприятия за безопасно извършване на строително-монтажните работи и изграждането на строителните обекти за следните дейности:  … Прочетете повече »Безопасност и хигиената на труда и противопожарната безопасност

Начален инструктаж по безопасност на труда

Целта на началния инструктаж е лицата, които постъпват на работа, да бъдат запознати с основните правила и изисквания по безопасност, хигиена на труда и противопожарна… Прочетете повече »Начален инструктаж по безопасност на труда

Техническа безопасност на машини и съоръжения

  • от

Всички технологични процеси, раб места, машини и съоръжения /М и С/ трябва да бъдат напълно обезопасени като не създават опасности и вредности застрашаващи пряко или… Прочетете повече »Техническа безопасност на машини и съоръжения