Камион за извозване на стари мебели съвместно с Братан и момчетата за хамалски услуги подкрепят сдружение "Костови" за приемане на дарения в София

Работа на височина и в затворени помещения

ОТТБ при работа на височина и затворени помещения. Тб при товарни операции с тежки и големогабаритни конструкции I ОТТБ ри работа на височина : Значителен обем от  работи в корабостроителното предприятие се извършват на...

Изисквания за безопасност при работа с машини

За публикацията по безопасност при къртене съдействаха от www.kyrtene.com До управление на машини и механизми се допускат лица,които имат документи за правооправление на дадена машина. Работниците,които обслужват и управляват...