Фирма за извозване

Технически ръководител на строителна площадка

  • от

Изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ, пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане. Спазва… Прочетете повече »Технически ръководител на строителна площадка

Къртене – работна среда

Има решаващо значение за функционалното състояние, работоспособността и ефективността на трудовата дейност на човека, а от там и за функционирането на ергономичната система като цяло.… Прочетете повече »Къртене – работна среда