Камион за извозване на стари мебели съвместно с Братан и момчетата за хамалски услуги подкрепят сдружение "Костови" за приемане на дарения в София

Къртене пробиване на дупки в София 0888 67 0000

Демонтаж на каса къртене и демонтажи на врати и каси Демонтиране на каси е една сравнително опростена задача, ако те са от дървен материал. Но когато са произведени от метален винкел или така наречения П-лайзен, тогава процедурата...

Намиране на микрогалванични двойки върху маталната повърхност

Опита се извършва върху стоманена подложка, която е добре почистена, обезмаслена с вода и подсушена с филтърна хартия  Върху стоманената пластинка на няколко места се поставя по една капка 3% разтвор на NaCl . В капките се поставят...

Хидробаланс и дисбаланс на човешкия организъм

71 % от земната повърхност е покрита с вода, но само 2,5 % от нея е сладка и само 0,4 % се намира в реките и езерата. Останалата част е на полюсите и във вътрешните земни слоеве. В човешкия организъм 91 % са течности, в основата на които...

Битумни и катранени свързващи вещества

Те заедно с полимерите се отнасят към органичните свързващи в-ва. Битумите и катраните са сложни високомолекулни съединения и техните неметални производни. Биват още естествени и изкуствени(нефтопродукти). Качествата,...

Проектиране на металорежещи машини

При проектирането на нова ММ се изхожда от приетия начин за обработване на дадена повърхнина или дадени повърхнини на подлежаща на обработване съвкупност от детайли. Известно е, че дадена повърхнина може да се получи при...