Продължете към съдържанието

Инструктажи

Извънреден инструктаж

    Извънредния инструктаж се провежда: 1)След всяка смъртна,тежка,аварийна трудова злополука,пожар,промошлена авария и природно бедствие; 2)При констатирани груби нарушения на нормите и изисквания-та по безопасността,хигиената на труда… Прочетете повече »Извънреден инструктаж