Продължете към съдържанието

изкопаване на кладенци

Естетизация – Повишаване на работоспособността

  • от

Основна цел на естетизацията на раб. място е да се повиши работоспособността, а оттам и производителността на труда. Това се постига по 2 начина: –… Прочетете повече »Естетизация – Повишаване на работоспособността