Продължете към съдържанието

Изкопи

Хидрофизични свойства

Хидрофизичните свойства се отнасят свойствата, характеризиращи статичното или циклично въздействие на водата или водната пара върху строителните материали. Водопопиваемост(водопоглъщаемост)- свойството на материалите да поглъщат и… Прочетете повече »Хидрофизични свойства

Естетизация – Повишаване на работоспособността

  • от

Основна цел на естетизацията на раб. място е да се повиши работоспособността, а оттам и производителността на труда. Това се постига по 2 начина: –… Прочетете повече »Естетизация – Повишаване на работоспособността