Продължете към съдържанието

Изкопи

Хидрофизични свойства

    Хидрофизичните свойства се отнасят свойствата, характеризиращи статичното или циклично въздействие на водата или водната пара върху строителните материали. Водопопиваемост(водопоглъщаемост)- свойството на материалите да поглъщат и… Прочетете повече »Хидрофизични свойства