Продължете към съдържанието

извозване на боклуци

Сепариране на отпадъци и тяхното оползотворяване

    Сепариране на отделни компоненти от комуналните отпадъци и тяхното оползотворяване. Самостоятелно събиране и сепариране на отпадъците е трудно осъществим процес. Едновременно преди успоредно с други… Прочетете повече »Сепариране на отпадъци и тяхното оползотворяване

    Строителят извършва оценка на риска преди започването на работа и до завършването на строежа

      Осигурява: -извършване на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и плана по безопасност и здраве; -комплексни ЗБУТ на всички работещи,включително и… Прочетете повече »Строителят извършва оценка на риска преди започването на работа и до завършването на строежа