Камион за извозване на стари мебели съвместно с Братан и момчетата за хамалски услуги подкрепят сдружение "Костови" за приемане на дарения в София

Къртене на мазилка

Предназначението на мазилките, е да предпазят зидариите от влиянието на атмосферните условия, запалимите части на сградата или съоръжението от пожар и др. Наред с това, те имат и голямо оформящо значение, създавайки една...

Изисквания на БХТПО за подготовка на обекта

С любезното съдействие на кърти чисти извозва, събаря сгради, пробива и демонтира. Техническия ръководител трябва да обърне внимание на разработките за безопасна и безвредна работа на строителните площадки при изпълнение...

Изисквания по БХТПО за строителната площадка

Със съдействието на кърти чисти извозва, пробива и събаря сгради. Организацията на строителната площадка и на работните места трябва да осигурява безопасност на всички лица свързани пряко или косвено с изпълнението на...

Инструктаж на работното място – безопасното изпълнение на трудовата дейност

Инструкатжът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място,преди да му бъде възложена...

Къртене – работна среда

Има решаващо значение за функционалното състояние, работоспособността и ефективността на трудовата дейност на човека, а от там и за функционирането на ергономичната система като цяло. Хигиенните норми, пределно допустими...