корозирали метали

Намиране на микрогалванични двойки върху маталната повърхност

  • от

Опита се извършва върху стоманена подложка, която е добре почистена, обезмаслена с вода и подсушена с филтърна хартия  Върху стоманената пластинка на няколко места се… Прочетете повече »Намиране на микрогалванични двойки върху маталната повърхност

Корозия на металите

  • от

Корозията е процес на къртене и разрушаване на металите в следствие на физико-химичното им взаимодеиствие с работната среда. Причината за спонтанното протичане на корозионните процеси… Прочетете повече »Корозия на металите