Продължете към съдържанието

Металорежещи машини

Проектиране на металорежещи машини

  • от

При проектирането на нова ММ се изхожда от приетия начин за обработване на дадена повърхнина или дадени повърхнини на подлежаща на обработване съвкупност от детайли.… Прочетете повече »Проектиране на металорежещи машини