Продължете към съдържанието

пожарната охрана

Общи изисквания по противопожарната охрана

    Пожаро и взривопасните места на територията на строителната площадка се картотекират съгласно изискванията и се означават със знаци или табели с надписи. На строителната площадка… Прочетете повече »Общи изисквания по противопожарната охрана