Продължете към съдържанието

Пробиване на дъпки

Международна система за качество ISO 9001

    ISO 9001 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да… Прочетете повече »Международна система за качество ISO 9001