Продължете към съдържанието

Шум

Шум и вибрации при къртене и други строителни дейнисти

    Шум – създаване на звуково налягане в пространството, което може да се възприеме от човешкото ухо(от транспортни средства, от машини, от ръчни инструменти). Разлика между… Прочетете повече »Шум и вибрации при къртене и други строителни дейнисти