Продължете към съдържанието

Строителни материали

Строителни материали, получени от минерални стопилки

    Общи сведения Стъкло се наричат всички аморфни тела, получени чрез преохлаждане на минерални стопилки, независимо от химичния състав и температурна област на втвърдяване, притежаващи в… Прочетете повече »Строителни материали, получени от минерални стопилки