Продължете към съдържанието

Строителни работници

Технически ръководител на строителна площадка

    Изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ, пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане. Спазва… Прочетете повече »Технически ръководител на строителна площадка