стругове

Проектиране на металорежещи машини

  • от

При проектирането на нова ММ се изхожда от приетия начин за обработване на дадена повърхнина или дадени повърхнини на подлежаща на обработване съвкупност от детайли.… Прочетете повече »Проектиране на металорежещи машини

Струговете машини са една от най-големите групи металорежещи машини с въртеливо главно движение

  • от

С професионални метални елементи за къртене и пробиване на бетон и тухла. По своите технологични възможности, конструктивно оформяне и степен на автоматизация, те са в… Прочетете повече »Струговете машини са една от най-големите групи металорежещи машини с въртеливо главно движение

Многоножовите стругови машини

Многоножовите стругови машини са специализирани високо производителни полуавтомати за обработване на стъпални валове и втулки в условията на серийното и масовото производство. Наличието на няколко… Прочетете повече »Многоножовите стругови машини