Продължете към съдържанието

взривопасните места

Общи изисквания по противопожарната охрана

  • от

Пожаро и взривопасните места на територията на строителната площадка се картотекират съгласно изискванията и се означават със знаци или табели с надписи. На строителната площадка… Прочетете повече »Общи изисквания по противопожарната охрана