Продължете към съдържанието

При безскелетните конструкции външните стени и по-голяма част от вътрешните са носещи. Те се правят от зидарии. Помещенията се покриват със сводове или куполи, а отворите за врати и прозорци – с дъги. Сводът и дъгата употребени за пръв път от народите на Месопотамия, разкриват широки възможности за преодоляване на големи подпорни разстояния. Усъвършенствани по-късно в Древния Рим, през Средновековието и Ренесанса те намират приложение в архитектурата до началото на настоящето столетие. След откриването на стоманобетона, значението на тези конструкции значително намаля, поради което са слабо популярни сред „по-младите“ строители. Ето и всъщност какво представляват, ако никога до сега не сте виждали подобни „безскелетни конструкции“.

Дъги

Използват се за покриване на отвори в стените. Правят се от тухли или камъни, в някои случаи комбинирано – от двата материала. В зависимост от формата се различават полукръгла, сегментна и права дъга. Елементите на дъгата са: пета, надвишение, радиус, ключов камък.

Дъгите се зидат от клинообразни камъни или тухли с еднакви междини, или от обикновени тухли с клинообразни междини. Радиалните междини трябва да бъдат перпендикулярни на дъгата, т.е. да сочат нейния център и да минават през цялата й дебелина. Кръглите и елиптичните дъги имат хоризонтални пети, а правите и сегментите – наклонени.
Дебелината на дъгата зависи от нейната форма. Статистически най-благоприятни са дъгите с по-голямо надвишение – кръгли, елиптични и сегментни. Това се вижда от таблиците към скици А, Б и В. Дъгите се строят с помощта на кръжила, изрязани по формата им. Кръжилата се подпират и опаянтват в зависимост от подпорното разстояние. Запъват се с двойни клинове, които се отстраняват веднага след изграждането на дъгата, за да не може тя да се „намести“. Кръжилата се свалят след втвърдяване на разтвора, но не по-малко от 8-10 дни след изграждането им.

Сводове

Сводовете са пространствени конструкции, с които обикновено се покриват помещения. В зависимост от формата им се различават следните основни видове сводове: цилиндричен, манастирски, кръстат, пруски, както и различни видове куполи. Конструктивната дебелина на свода зависи от формата му. Статистически най-благоприятни са сводовете с голямо надвишение – цилиндричен, висок сегментен и т.н. За изграждането им важат правилата за направата на дъги. Изграждането на сводове започва с дъги, които се правят на еднакви разстояния една от друга. След това полетата се зидат със сводова зидария двустранно – от подпорите към надвишението.