Продължете към съдържанието

02345Булдозерите са едни от видовете машини за земни работи, които намират широко приложение в строителството. Основната причина за това са от една страна: относително простата им конструкция и поддръжка, а от друга – сравнително широкият обхват на производственото им предназначение.

Работният орган – булдозерното гребло, е монтирано на базова машина – трактор на гъсеничен или пневмоколелен ход. Основният принцип на действие, е известен – чрез забиване на ножа в почвата и при движение напред под въздействието на напорната сила на базовата машина, булдозерното гребло загребва определено количество почва и я премества чрез прибутване по повърхността на терена на ефективно разстояние(с оглед загубите на почва по време на еднократното прибутване) до 60-70 см.

Булдозерите се използват ефективно за:

–    Изнасяне на растителна почва извън контурите на изкопните ями;
–    Направа на планировки на терени със смесен профил – изкоп и насип;
–    Разкриване на депонирана почва на пластове;
–    Изкоп в почви от I, II и частично от III категория, а така също и в III и IV категория почви след предварително разкъртване с едновременно преместване и разкриване на пластове(ако това се изисква);
–    Обратно засипване на изкопни ями и др.

До преди няколко години масово приложение намираха булдозерите на гъсеничен ход с механично спускане и вдигане на неподвижното спрямо оста на трактора булдозерно гребло. Тяхното приложение беше ограничено главно поради невъзможността да се осигури ефективно забиване на ножа на булдозерното гребло, особено в почти от 3-та и 4-та категория. Този недостатък ограничаваше приложението на булдозерите главно за преместване, разкриване и обратно засипване на депонирани почви.
С въвеждането на хидравлично управление и подвижен работен орган, обхватът на приложението на булдозерите беше значително разширен. Недостатъкът на гъсеничния ход – ограничена скорост на придвижване на булдозера главно при връщането му на изходното положение за загребване в рамките на един цялостен работен цикъл, намалява значително ефективността на работата му, особено при преместване на почвата на разстояния до 30-40 метра.