Продължете към съдържанието

02345Керемидите се правят от доброкачествена глина без примеси на варовик и органични вещества. След изсушаване се изпичат в рингови пещи. Произвеждат се ръчно и машинно. Изискванията към тях са: да бъдат с правилни очертания, устойчиви на вода и замразяване, да бъдат водоплътни. Използват се плоски, обли, вълнообразни, фалцови и други керемиди.

Плоски керемиди

Имат правоъгълна форма и заоблен долен край. Те са почти два пъти по-малки от марсилските керемиди(обикновените). Имат размери около 35/15 сантиметра. Минималният допустим наклон при тях, е 35 градуса. Не се произвеждат у нас и почти не се употребяват.

Обли керемиди

Наричат се още турски, въпреки, че това, е неправилно, тъй като много преди идването на турците те са били използвани. Светлосянката от вълнообразни ивици на керемидите има силно декоративно въздействие.
В миналото едноулучните керемиди са били разпространени във всички райони на страна, в съседните страни, а също така и по цялото Средиземноморие. У нас са произвеждани ръчно, поради което размерите им са различни: дължина 36-40 см, долна ширина 18 см, горна ширина 12 см. Нареждат се на два реда: единият – долният – се прави от керемиди, обърнати с вдлъбнатата част нагоре, а горният – с изпъкналата част нагоре. Полагат се върху глинен разтвор, примесен с плява, нанесен върху дъсчената обшивка на покрива.
Тъй като липсват ограничители, редовете често се свличат. Това налага честото пренареждане на покривите, настлани с обли керемиди.

Вълнообразни керемиди(познати още като Мизия)

У нас се произвеждат в последните години. Имат размери 40,5/25 см. Те представляват една сполучлива комбинация между облите и марсилските керемиди, имат добри декоративни и технически качества. Връзката между керемидите, е осигурена  с двоен фалц. Керемидите се подреждат върху покрива на редове, от най-ниската част, към най-високата. Редовете са разместени с половин ширина на керемидата, което спомага за връзката им.

Фалцови керемиди
Те имат добри технически качества и лошо естетическо въздействие. Сравнително големият наклон, който фалцовите керемиди изискват – 26,5-31 градуса, влошава въздействието на покрива.
Марсилските керемиди се произвеждат фабрично. Има размери 40,5/24 см. За покриване на един квадратен метър са необходими 15 керемиди, включително фирата.

Всички видове керемиди се полагат обикновено върху дъсчена обвивка от нерендосани чамови дъски, дебели 2,5-3,0 см, наковани на 1-2 см една от друга. Върху обшивката се полага глинен разтвор, примесен с плява, който закрепва керемидите, а освен това има и топлоизолационни качества. Най-ниският ред – при капчука – се нарежда върху два реда летви, които задържат керемидите от свличане.