Продължете към съдържанието

Кофражът е формообразуващия елемент, в който се полага армировката и бетонната смес при направата на бетонни и стоманобетонни елементи и съоръжения. Той трябва да поеме натоварването от всички външни сили от момента на монтажа му, до втвърдяването на бетонната смес. Обикновено кофражът е временен елемент, който се демонтира, след като бетонът е достигнал необходимата якост за поемане на собственото си тегло и товарите, за които е оразмерен.

Според предназначението кофражите биват:

–          кoфраж за колони и стъпки на колони;

–          кофраж за плочи;

–          кофраж за конзоли

–          кофраж за самостоятелни греди, пояси и щурцове;

–          кофраж за стълбища и площадки;

–          кофраж за стени, канали, парапети и др.;

–          специални кофражи и едроплощни кофражи.

Според вида на материала, от който са изпълнени кофражите биват: дървени, метални, пластмасови, стоманобетонни и смесени /метал и дърво, метал и пластмаса, дърво и пластмаса и др./

Кофражите биват: преместваем, подвижен, пълзящ и несваляем.

Монтажът и демонтажът им се извършва механизирано, с помощта на кранови подемни средства. Използва се при кофриране на големи по площ еднотипни елементи.

Преместваемият кофраж е рамков, кофраж, състоящ се от уедрени платна.

Пълзящият кофраж се прилага при непрекъснато бетониране на конструкцията, като кофражът се придвижва чрез специални приспособления от бетониралата към подлежащата за бетониране кампада. Използва се за строителство на резервоари, бункери, кули и др. С дебелина на стените над 12 см.

Несваляемият кофраж е предимно бетонен или стоманобетонен и остава в конструкцията като част от нея.