Продължете към съдържанието

02345В зависимост от начина, по който са приготвени, тухлите биват печени или непечени.

Печени тухли

За направата им се използва глина, без примеси на варовици, тъй като при изпичането варовикът се превръща в негасена вар, която при овлажняване увеличава 2,5 пъти обема си и разрушава тухлата. Приготвя се ръчно и машинно. След изсушаване ръчните се изпичат в коптори, а машинните в обикновени или рингови пещи. За нуждите на строителството се произвеждат различни видове тухли, които имат различни технически данни – обикновени, облицовъчни, клинкерни, кухни, порьозни и други.

Обикновени тухли формат 25-50

По стандарт у нас и в много европейски страни, тези тухли имат размери 25/12/6.5 см. Една тухла тежи около 3,3 килограма, а един кубически метър зидария – около 1.8 тона. За един кубичен метър зидария са необходими 395 тухли.

Облицовъчни тухли

Изработват се със същите размери, но от специално подбрана глина и са по-добре изпечени. Използват се за облицоване на външни стени, тъй като издържат добре на атмосферните условия. Това позволява да се използват за направа на по-сложни архитектурни елементи. Те намират голямо приложение и в съвременната архитектура, която разчита на естествения цвят и фактура на материалите. Добре се възприемат в комбинации с бетон, каменни зидарии, дърво и други строителни материали.

Кухи тухли

Изработват се машинно и имат призматични кухини, които намаляват значително собственото тегло на зидарията и увеличават топлинната и звуковата й изолация. Произвеждат се в обикновен, двоен и четворен формат. Могат да се използват като кухи тела при направа на подови конструкции.

Порьозни тухли

Приготвят се от глинен разтвор, примесен с дървени стърготини. При изпичането дървените стърготини изгарят и се получават пори, които намаляват обемното тегло на зидарията и увеличават изолационните й качества.

Решетъчни тухли

Произвеждат се в нормален и в двоен формат. При пресуването им се перфорират дупки – квадратни или кръгли, които намаляват обемното тегло и засилват изолационните качества на зидарията. По-голямо приложение намират тухлите с кръгла перфорация, която се изпълнява по-лесно.