Продължете към съдържанието

02345Вторият пласт на тези мазилки – фината мазилка – се прави винаги от варов разтвор 1 към 3 по начина, описан по-горе. Първият пласт(хастарът), обаче се полага в зависимост от строителния материал, с който е направена плоскостта.

Мазилка върху масивни стени

Полагането на хастара и фината мазилка става по описания преди това начин, като се спазват основните изисквания за направата на мазилките. В случаите, когато се изисква по-гладка повърхност, във фината мазилка се прибавя малко гипс.

Мазилка върху бетонни плоскости

Хастарът се полага, след като плоскостите се почистят и намокрят добре. Останалите манипулации се извършват по описания преди това начин. Когато мазилката трябва да се полага върху бетонни тавани, необходимо, е предварително плоскостта да се напръска с циментово мляко.

Мазилки върху летвени плоскости и камъш

Летвите трябва да имат трапецовидно сечение, за да може мазилката да се закрепи по-добре. Преди заковаването те се нарязват с тесла. Хастарът се приготовлява от варов разтвор 1 към 2(1 част вар и 2 части пясък), примесен с чоп(свинска четина, която, както и конопените или ленените отпадъци, изпълнява ролята на арматура в разтвора) или ленени отпадъци, които играят ролята на арматура. Големият процент вар предизвиква напукване на пласта, поради което вторият пласт – фината мазилка – се нанася, след като първият е добре свързал и изсъхнал. По същия начин се прави и мазилката върху камъш.

Мазилка върху рабицова мрежа

В случаи, когато видимите греди в помещенията нямат благоприятно въздействие, може да се използва рабицова мрежа, посредством, която нивото на тавана се смъква под нивото на гредите и те не се виждат. Закрепването на мрежата на необходимото ниво се прави върху скара от бетонно желязо, прихваната към арматурата на плочата чрез предварително оставени рабицови железа. Първият пласт, приготвен както при мазилката върху летвени плоскости, се полага рабицовата мрежа. Той се прави от блажен разтвор 1 към 2, примесен с чоп или конопени отпадъци.