Продължете към съдържанието

Работниците, извършващи демонтажа на металната конструкция трябва да се намират в така нареченият „кош“ с хидро подемник в такова положение, в което се обезпечава тяхната пълна безопасност и да бъдат пристегнати към ограждението на коша с карабинни и монтажни пояси. Въпреки това, технологията на демонтаж на металната конструкция на индустриални сгради, като правило се намира на територията на производственото предприятие, където не трябва да има странични хора и случаен транспорт. Но, когато е необходимо да се демонтират здания или съоръжения с метална рамка в града, в жилищен район възниква необходимост от съблюдаване на голямо количество допълнителни обстоятелства. Тук е възможна ситуацията, когато се налага да се демонтират елементи с големи размери и тегло, състоящи се от няколко конструкции, като понякога демонтажа се извършва на тротоара или в сутеренната част. В този случаи се налага да се закрие пешеходната зона за пешеходци, а потока от автомобили да се отстрани по друг маршрут. Работата през нощта допълнително може да усложни демонтажа на металната конструкция, но тя е необходимост. При работа в града е невъзможно да се използва метода на събаряне, особено ако зданието има няколко етажа.

На практика е много сложен демонтажа на специални конструкции – на резервоари намирачи се в мазета и приземни етажи, газови бункери, комини, мачтови съоръжения и др. Ако резервоара и газовите бункери могат просто да се прережат на крупно размерни листи, като се използват при това специални хидравлически ножици, като се монтира на самоход гъсенична база и демонтират чрез помощ на самоходен кран, докато с вертикално съоръжение работата е по-сложна. Като правило, връхната част на тръбата или мачтата се намира в пределите на досегаемостта на стрелата на крана. Разбира се, в повечето случаи стрелата може да нарасне до такава дължина, че да се появи възможност да се снеме връхната част на съоръжението, но такова преоборудване на товаро подемния механизъм може да отнеме няколко дни, а демонтажа в този участък – 1-2 часа, като след това кран с такава стрела ще бъде не нужен. В такива случаи се определя икономичната ефективност на използване при демонтажа хеликоптери.

Естествено, че демонтажа на метална конструкция с помощта на хеликоптери се използва в градски условия в изключителни случаи, защото като цяло такъв метод се ползва при работа на промишлени площадки и мостови трасета. Тогава в много случаи използването на хеликоптер се оказва ефективно и ползването на кран с дълга стрела, като особено това касае отделни райони и на места, където липсва хубав път.

Отделно може да се разглежда демонтажа на метални конструкции на бързо построени инвентарни здания. Това предимно строителство и когато е нужно биват премествани на други места. Рамките на тези здания са изработени от олекотени прокатни профили, със специално покритие. Ограждащите конструкции са от профлистове и уплътнени стеннови панели на основата на ефективна изолация. Като правило, конструкциите на инвентарните здания са предназначени за многократно сглобяване – разглобяване, затова техните елементи имат нарезни съединения.

Демонтажа на метална конструкция на здание от такъв вид се извършва в ред, който да обезпечи бързото сглобяване на друго място. При това е необходимо да не се допускат огневи методи при разглобяване, а конструкцията трябва да се складира на такова място, където е изключено да се повреди, а допълнителните елементи да се опаковат в специален полиетилен. Ако в инвентарното здание е използвана пространствена конструкция от типа на структурните блокове, то те се разглобяват, а техните елементи се сортират по типоразмери. След доставка на комплекта на зданието на новото място, то отново се сглобява и може да се използва по  предназначение. Използването на инвентарни здания позволява значително да се понижи разхода по обустройството на промишлени райони.

За да може демонтажа на метална конструкция да се извърши качествено, безопасно и с максимална ефективност, фирмата изпълнител трябва да разполага с квалифициран персонал, който да има възможност да реализира на практика сложни инженерни решения, позволяващи да се изпълни демонтажа с минимален трудоразход и с максимална безопасност. Фирмите, в отговарящи по всички тези изисквания се явяват доста малко.