Продължете към съдържанието

park

Безспорно дървените настилки за под са най-качествени. Те разполагат с отлични топло и шумоизолационни качества, имат дълъг живот и освен това придават далеч по-красив и представителен вид на помещението, в което биват поставени. Така, че в никакъв случай няма да сбъркате, ако си монтирате подова настилка от дърво в дома си. В днешната тема, обаче ще разгледаме как се демонтира паркет и защо това трябва да бъде извършено от специалисти, а не от Вас самите.

Паркетът трябва да се премахне от специалисти, тъй като, е от изключително важно значение да не бъде повреден по никакъв начин при демонтажа му. В противен случай, ако решите да го монтирате отново, то това няма да бъде възможно или ще трябва да го изциклите на по-голяма дълбочина, за да отстраните следите от демонтажа. Това, обаче не, е препоръчително, тъй като цикленето значително намалява качествата на настилката, а освен това намалява и размера на плоскостите, което пък може да Ви принуди да повдигнете циментовата замазка, за да може паркета да се изравни с останалата част от пода в помещението.

Именно замазката под паркета, е другия фактор, с който трябва да се съобразявате при демонтажа на паркета. При отстраняването на дървените плоскости, е възможно да се образуват пукнатини в замазката, които трябва да бъдат отстранени преди поставянето на новия паркет. Това се прави, с цел да бъде ограничена възможността за образуването на микроорганизми в настилката, които да я повредят. Освен това, е важно паркета да бъде поставен върху гладка настилка, за да не се размести или скърца, след като бъде монтиран. Именно поради тази причина повечето хора прибягват до поставянето на подравнителни плоскости, за да са напълно сигурни, че повърхността, върху която ще монтират новия си паркет, е равна и гладка.

Затова, е препоръчително да се обърнете към специалисти, които да демонтират стария Ви паркет. Те ще се погрижат за абсолютно всичко и за Вас ще остане само да поставите новата настилка.