Продължете към съдържанието

Покривът се разрушава на два етапа: отначало се сваля покривното покритие, а след това носещите елементи на покрива.

Конструкцията на рулоннен покрив, съдържа изолация, която се снима едновременно с другите детайли. Работата е добре да се проведе в края на пролетта, започвайки от най-високата част на покрива. В качеството си за инструмент може да се използват леки железни лостове, както и лопати. Разглобеният материал следва да се спуска във вани или специални сандъци с кранове или затворени улей (по които да се спуска боклука). Покривното покритие от рулоннен материал без изолация се препоръчва при отвори с твърда стоманена основа, а участъците ниско долу на ската се отрязва с ножница.

Покривите от дребни материали се разглобяват на елементи в ред, обратен на техния монтаж. При акуратната разглобка може да се съхрани до 80—85 % от материала. При разглобяване на покрив от вълнист азбестоцементни листи отначало следва да се срежат винтове и пирони, след което се снимат елементите на покрива от ската, редовите листи, улей и ъгли. Покритията с елементи от азбестоцемент на покрива, са изработени от стомана за покриви (тръби, навеси и др.), които се свалят след премахване на азбестоцементните детайли.

Разглобката на стоманата по покрива следва да започне със снемане на покрития около тръбите и прилежащите им части. Редовото покритие от покривната стомана се разглобява по  два способа: Премахват се скобите, които я държат и с помощта на отвертка или железен лост освобождават един по един фланците по целия скат на покрива. След което, се премахва лежащия фланец, крепящ листите с жлеба, повдига се чрез железен лост и се преместваме на съседния ред и  разединяваме всички отделни листи. С ножица за покрив се срязват стоящите фланци, като ги премахваме и снемаме рулоните.

Разглобяване на останалите елементи на покривното покритие (парапетни решетки, тави, фунии, жлебове и навеси) се провеждат след разглобяване на скарите до ниво на таванското помещение. Дървените скари се разглобяват поелементно чрез помощта на специален лост и кози крак. Дървените строителни конструкции може да се демонтират цели с помощта на товаро подемни механизми. При този метод конструкцията отначало ще се наведе и ще трябва да бъде поддържана с кран, когато се свалят опорните укрепления.

Разглобяването (демонтажа) на дървените ламинирани греди се препоръчва да се извърши чрез помощта на кран, за да останат цели. При невъзможност за използване на кран за разглобяване на дървените ламинирани греди, може да се демонтират с помощта на лебедка, само ако над гредата има конструкция, позволяваща да се постави лебедка. При реконструкция на многоетажно здание често се прибягва към разглобка на междуетажните прикрития, които предимно биват монолитни стоманобетонни (плоски или оребрени), каменни във вид на кирпичени сводове или изработени от метални греди с дървени или бетонни запълвания. Но, предимно се срещат сборни и стоманобетонни застъпвания.

Мястото на застъпване до началото на разглобяването е необходимо да се изследва, защото в отделните места се крие тавана. Резултатите на обследване и замерване (при липса на чертежи на конструкцията на зданието) се явява изходни данни при разглобяването. Големия интерес представлява при разглобяване на покрив унгарската технология и оборудване с хидравлика за събаряне на монолитни застъпени многоетажни здания с последващата им разглобка. Този метод е получил названието «от долу — нагоре» и е аналогичен метод на издигане на етажите. Особеността му се заключва в това, че първото монолитно стоманобетонно застъпване, изработено на първия етаж по конфигурация на помещенията, се изпълнява с отвори в центъра за свързване с улей за изхвърляне на боклука ниско долу. Това препокриване се повишава съществено до втория етаж, който се разрушава на части и се поставя в контейнери до неговото изхвърляне. Затова последователно се събарят всички препокрития до последния етаж. Първото монолитно препокриване по специална технология са закрепени и захванати на мястото на старото препокриване до последния етаж. След това по опис се изработват и поставят и останалите монолитни препокрития, започвайки от горния етаж (предпоследния) до най-долния етаж. Оборудването за поставяне на новите препокрития се монтират на чердака с опора предавайки усилията на носещата конструкция на  зданието.

Кирпичените стени на старото здание, закрити с разтвор от хоросан, се разрушава предимно лесно във вид на отделни блокове, затова основната маса от кирпич може повторно да бъде  използвана. Освен това при разглобката на такава кирпична сграда се образува значително количество прах.