Продължете към съдържанието

02345Получаването на желязото става в доменни пещи, известни под наименованието високи пещи. Използват се руди, богати на желязо, предимно лимонит, който съдържа около 45 процента желязо и магнетит, на който желязното съдържание достига 72 процента. Това желязо съдържа и много примеси(въглерод, манган, силиций), трудно се обработва и е известно под наименованието чугун.

При допълнителна обработка на чугуна в мартенови пещи се получава стоманата. Нейните технически качества – твърдост, еластичност и якост – са в зависимост от процентното съдържание на въглерод.

Стоманата, която се използва в строителството се получава чрез допълнително пресоване, валцуване и изтегляне. Железарските работи в строителството се делят на два главни раздела: стоманени конструкции и строителни детайли.

Стоманени конструкции

Те поемат частично или изцяло товарите в сградите и се оразмеряват и проектират от инженери-конструктори.

Строителни детайли

Към тях спада направата на стоманени врати, прозорци, парапети, решетки, огради, оберлихти и др.

Обработка на стоманени връзки

За обработка на основните връзки се използват главно два начина – в нагорещено или студено състояние.

Топла обработка – използва се за спояване и коване на стоманени елементи.

–    Коване – Чрез коване в нагорещено състояние, стоманените елементи могат да се удължат, скъсат, усукват и пр.

–    Спояване – Елементите, които трябва да се спояват се нагорещяват до зачервяване и след това чрез изчукване се свързват един към друг. Този начин се използва най-често при „кованото желязо“, където желаните форми се получават изцяло чрез коване. В съвременната обработка на строителните детайли, по-голямо приложение намира спояването с оксижен или електрожен. При това спояване се натрупва сплав по линията на „шева“, която трябва да се отнеме чрез ръчно или машинно шлифоване. Особено лошо естетическо въздействие имат т.нар. „точкувани заварки“, при които се правят връзки само на отделни места пои линията на заварката. Това заваряване не трябва да се прилага за детайли, които ще останат видими.

–    Присядане – Използва се при кръстосване на стоманени профили.

–    Студена обработка – Връзката между отделните елементи се прави чрез кулак, врязване или чрез нитове и гривни.