Продължете към съдържанието

Стените заграждат и оформят отделните пространства в една сграда, както и самата сграда, поради което зидариите, с които те се изграждат, имат голямо значение в сградостроителството. Значението им, обаче не се изчерпва с ролята им на прегради между отделните пространства в сградата или между сградата и околната среда. Те изпълняват в повечето случаи и конструктивна роля – поемат и пренасят товарите от междуетажните и покривната конструкция върху почвата, осигуряват топлинна и звукова изолация, предпазват помещенията от атмосферните влияния и други. Това налага те да се изграждат от материали, устойчиви на различни товари и атмосферни влияния, които имат също и добри топлоизолационни и звукоизолационни качества.

Къртене на бетонВъпреки, че в съвременното сградостроителство все по-голямо значение придобива стените от готови панели или от излети на място бетонни плоскости (система „пълзящ кофраж“, система „едроплощен кофраж“ и прочие), стените от зидарии все още имат и ще имат голямо приложение в сградостроителството и в строителството на много паркови архитектурни елементи и съоръжения.
В зависимост от ролята им в сградата – от това дали служат само за прегради или имат и конструктивно предназначение – стените се делят на носещи и неносещи.

В съвременното високо строителство, при което товарите в сградите се поемат изцяло или частично от стоманобетонни или стоманоскелетни конструкции, стените се изпълняват като неносещи и оразмеряват да поемат само собственото си тегло. В този случай те се изграждат от леки материали, които осигуряват необходимата топлинна и звукова изолация, както и устойчивост на атмосферните влияния(при външните стени).

При малоетажното строителство една част от стените поемат, освен собственото си тегло и полезни товари, които в зависимост от естеството им могат да бъдат постоянни или променливи – хора, машини, съоръжения, обзавеждане и други. Тези стени се наричат носещи и се оразмеряват от инженер-конструктор.
В зависимост от използваните материали за градеж на зидарии, те биват: от изкуствени камъни(тухли); от естествени камъни; в  практиката понякога се правят и смесени зидарии – от тухли от естествени камъни, като се използват положителните качества, които тези материали предлагат.