Продължете към съдържанието

Ако моментът за продажбата на земеделска площ (парцел) е назрял, купувачът чука на вратата, договорили сте се за цената, значи е време за… бюрокрация. Всички знаем и сме се сблъсквали с проблеми свързани с издаването на документи, затова най-добре да се подготвим от рано. Какво документи ще са ви необходими за продажбата?

1) Заветния нотариален акт за собственост на недвижимото имущество. Ако собствениците на парцела са няколко, продавачът трябва да е оторизиран от другите собственици чрез пълномощно, в което да се указва за какво е упълномощен.

Най-често срещаните документи за собственост са:  нотариален акт, крепостен акт, договор за продажба.

2) Удостоверение за данъчна оценка на имота, което се издава от данъчната служба по местонахождение на имота.

3) Удостоверение за сключен граждански брак

4) Скица на имота

5) Удостоверение за наследници

6) Удостоверение за тежести върху имота

7) Документ за самоличност

Ако имате късмет, ще ви се размине само с тези документи, но много други фактори могат да окажат влияние върху процедурата по продажба и да се наложи да изкарвате допълнителни документи.

Самата процедура се осъществява пред пред нотариус. Страните /продавача и купувача/ подават молба до нотариуса и предоставят всички налични документи. Нотариусът проверява документите и легитимността на страните. Следва прочитане на проекто-нотариалния акт, който, ако всичко е наред, се подписва от страните и от нотариуса.