Продължете към съдържанието

02345Според практиката, установена в строителството видът на конструктивната структура се нарича конструктивна система. В съответствие с разгледаните структурни разновидности на носещата конструкция се различават следните конструктивни системи: скелетна и безскелетна. За сгради, на които са присъщи едновременно белези на повече от една структура, се приема условно съществуването на смесена конструктивна система, без това да съответства на нова структурна разновидност. Сгради, на които конструкцията има плътна структура, не съществуват.

Скелетна конструкция

Запълването на полетата на скелета може да бъде извършено с леки, високоефективни топлоизолиращи материали. Пониженото по този начин общо тегло на конструкцията позволява реализирането на високи сгради, при скелет от стоманобетон до 35 етажа, а при скелет от стомана — дори над 100 етажа. Разходът на метал обаче е значителен. При монолитно стоманобетонно изпълнение трябва да се вземе под внимание и материалът, необходим за кофраж. Липсата на носещи стени позволява значителна свобода на плановото и фасадното решение. Към сградите в скелетна конструктивна система могат да бъдат включени и тези, които имат «без-гредова.» конструкция. При сглобяемото им изпълнение гредите се скриват в общата дебелина на подовата конструкция, а при монолитно изпълнение те съществуват латентно в подовата плоча като зони с концентрирана арматура.

Безскелетна конструкция

Безскелетната конструктивна система е присъща на сгради с клетъчна структура на носещата им конструкция. Носещата конструкция се състои от плоскости елементи, които комплексно изпълняват носеща, ограждаща и изолираща функция. Целесъобразна е употребата на строителни материали, които едновременно да имат яко изолиращи качества. Тъй като такива материали не съществуват, налага се много пластово изпълнение на равнинните конструктивни елементи от специализирани по предназначението си слоеве. При безскелетните решения положението на стените (носещи) е строго фиксирано, и преустройствата са почти напълно изключени. Отворите в стените са ограничени по големина и место¬положение. Плановото решение и фасадната композиция са сравнително по-сковани. Общото тегло на конструкцията е значително. Въпреки относителната консервативна безскелетната конструктивна система тя намира широко приложение в сглобяемото жилищно строителство, където позволява висока устойчивост на сградите благодарение на значителната коравина и статическата пространственост на конструкцията ,а също и в монолитното строителство, особено след механизирането на изпълнението му («тунел-кофраж», «пълзящ кофраж ). Подходяща е за сгради с ограничена етажност и повишени звукоизолационни изисквания – напр. жилищни сгради.